कारखाना भ्रमण

Instrument performance test bench

उपकरण प्रदर्शन परीक्षण बेंच

मोटरसाइकल इलेक्ट्रिकल परीक्षक

Motorcycle Electrical Tester
Tensile testing machine

तन्यता परीक्षण मेसिन

चेसिस डायनामोमिटर

Chassis Dynamometer(3)
Robot arm welder

रोबोट हात वेल्डर

ब्लोवी कठोरता परीक्षक

Blovi hardness tester
metallographic microscope

मेटालोग्राफिक माइक्रोस्कोप

मोटर वाहन निकास विश्लेषक

Automotive Exhaust Analyzer
automatic fox machine

स्वचालित फक्स मेसिन

तन्यता परीक्षण मेसिन

Tensile testing machine
Carbon and sulfur analyzer

कार्बन र सल्फर विश्लेषक

नुन स्प्रे परीक्षण कक्ष

Salt spray test chamber

कार्बन र सल्फर विश्लेषक

new car design
new car design
new car design